آموزش

کارگاه‌‌های آموزشی گویندگی و فن بیان در رسانه برگزار می‌شود
کارگاه‌ دو روزه «گویندگی، فن بیان، زبان و اجرا در رسانه» با همکاری دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌...  [تعداد بازدید:0]
تست اخبار
تست اخبار
تست اخبار  [تعداد بازدید:0]