روزنامه نگاری بحران

روزنامه نگاری بحران-بخش دوم
اگر مصاحبه را به عنوان یکی از فنون مناسب بر ای کسب اطلاعات از قربانیان حوادث و بحرا نها بدا نیم، آن ...
[ تعداد بازدید:۹۸۶ ]
 
روزنامه نگاری بحران -بخش اول
مجموعه حاضر چهارمین بسته آموزش روزنامه نگاری است که با عنوان روزنامه نگاری بحران در اختیار علاقه مند...
[ تعداد بازدید:۱,۰۳۹ ]
 
هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه رسانه منتشر شد
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه تخصصی علوم ارتباطات و روزنامه نگاری &quo...
[ تعداد بازدید:۲,۰۵۴ ]
 
ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نوشتة:دکترهادی خانیکی*

این مقاله در هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه رسانه چاپ شده است.
[ تعداد بازدید:۳,۷۴۹ ]
 
گرافیک و روزنامه‌نگاری بحران. گفت‌وگو با استاد قباد شیوا
مصاحبه‌کنندگان:محمدرضا خطیبی‌نژاد و رسول انبارداران
[ تعداد بازدید:۱,۷۹۹ ]
 
آموزش روزنامه‌نگاری بحران. نوشتة:امیرکاووس بالازاده*
این مقاله در هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه رسانه چاپ شده است.
[ تعداد بازدید:۱,۶۸۰ ]
 
صفحه ۱ از ۲