روزنامه نگاری بحران

هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه رسانه منتشر شد
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه تخصصی علوم ارتباطات و روزنامه نگاری &quo...  [تعداد بازدید:1011]

اخبار مرتبط
» شماره 89 فصلنامه رسـانه منتشر شد
» شماره 88 فصلنامه رسانه منتشر شد
» انتشار شماره 87 فصلنامه رسانه
ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نوشتة:دکترهادی خانیکی*

این مقاله در هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه رسانه چاپ شده است.  [تعداد بازدید:1247]

اخبار مرتبط
» شماره 88 فصلنامه رسانه منتشر شد
» کارآفرینی در رسانه‌ها و حوزه ارتباطات
گرافیک و روزنامه‌نگاری بحران. گفت‌وگو با استاد قباد شیوا
مصاحبه‌کنندگان:محمدرضا خطیبی‌نژاد و رسول انبارداران  [تعداد بازدید:1020]
آموزش روزنامه‌نگاری بحران. نوشتة:امیرکاووس بالازاده*
این مقاله در هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه رسانه چاپ شده است.  [تعداد بازدید:860]

اخبار مرتبط
» شماره 88 فصلنامه رسانه منتشر شد
روزنامه‌نگاری بحران؛دو تصویر ملی. نوشتة : دکترمحمدمهدی فرقانی*
به نظر می‏رسد با اینکه روزنامه‏نگاری بحران از سال‏ها پیش وجود داشته اما این نوع روزنامه‏نگاری پس از ...  [تعداد بازدید:989]