آموزش

آموزش خبرنگاری 3-بخش دوم
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها نیز به منظور تقویت و توسعه آموزش روزنامه نگاری اقدام به بارگذاری متن لوحفشرده روزنامه نگاری 3 نموده است  [تعداد بازدید:0]
آموزش خبرنکاری 3 -بخش اول
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها نیز به منظور تقویت و توسعه آموزش روزنامه نگاری اقدام به تهیه و انتشار دو لوح فشرده آموزش روزنامه نگاری نمود و نظر به استقبال مخاطبین این دفتر نسخه سوم آموزش روزنامه نگاری را نیز منتشر کرد.  [تعداد بازدید:0]
ثبت نام دوره‌‌های آموزش کوتاه مدت روزنامه نگاری پایه و تکمیلی،گرافیک مطبوعاتی ،عکاسی و تبلیغات
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها برگزار می کند
ثبت‌نام دوره آموزش کوتاه مدت روزنامه‌نگاری پایه و تکمیلی ،گرافیک مطبوعاتی ،عکاسی و تبلیغات از تاریخ 1397/5/20 با تسهیلات ویژه برای اعضای تحریریه‌های مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همکاری مؤسسه مطبوعاتی نشرآوران آغاز می‌شود.  [تعداد بازدید:0]
برنامه آموزشی ترم اول رشته عکاسی و روزنامه نگاری نیمسال دوم سال تحصیلی 97- 1396
برنامه آموزشی ترم اول رشته عکاسی و روزنامه نگاری نیمسال دوم سال تحصیلی 97- 1396  [تعداد بازدید:0]
برنامه آموزشی دوره روزنامه‌نگاری   نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396
اخلاق و مسئولیت‌های حرفه‌ای‌درروزنامه‌نگاری  [تعداد بازدید:0]
برنامه نشست‌های دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات
برنامه نشست‌های دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
برنامه نشست‌های دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات  [تعداد بازدید:0]
تعداد نمایش: