برنامه های آموزشی

در چهارمین روز تور رسانه گردی مطرح شد:
تفاوت عکس خبری ومستند در ارزش خبری

 

چهارمین  دوره آموزشی فنی –حرفه ای باعنوان "عکاسی خبری  "از سری برنامه های نخستین تور رسانه گردی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها   ، استاد اسماعیل عباسی در این دوره آموزشی مهم ترین مباحث در زمینه " عکاسی خبری  " را تدریس کرد.

عباسی زیر نویس عکس را یکی از موارد بسیار مهم برشمرد .

 وی گفت : زیر نویس عکس یک نیا ز اساسی است که همیشه باید به آن توجه ای خاص داشت اما در یک نمایشگاه که مختص به عکسهای مفهومی است باید از زیر نویس پرهیز کرد .

وی افزود : از دیگر مباحث مهم در عکاسی  خبری نحوه درست  خواندن – جایگاه و ترکیب بندی  یک عکس است. مثلا یک موسسه  تبلیغاتی برای اینکه  همه مخاطبین یک برداشت داشته باشند عکسی را انتخاب می کند  که" دانش روانشناسی عکس در تبلیغات "در آن لحاظ شده باشد .

عباسی  با اشاره به عناصر  نشانه شناسی در عکس (نشانه نمادین – شمایلی –نمایه ای ) بیانیه ی هر عکس را متفاوت دانست .

وی خاطر نشان کرد : عنوان یک عکس می تواند معنای آن را متفاوت کند و حتی باعث مشکلاتی شود .در عکس خبری باید از ایجاد مفهوم پرهیز کرد.

او گفت :  باید بدانیم که یک عکس مستند نمی تواند همه واقعیت را در بر گیرد .

وی تفاوت عکس خبری ومستند را در ارزش خبری آن دانست و یادآور شد که بعد از چندین سال عکس خبری بعنوان یک عکس مستند در آرشیو یک موسسه یا موزه نگه داری خواهد شد.

وی در ادامه موارد ذیل را نیز متذکر شد :

خواندن عکس امری تفسیری است .

خواندن عکس با پس زمینه فکری – دانش بیننده – حضور او در صحنه و همدلی او با موضوع ارتباط دارد.

در خواندن عکس  از عناصر موجود در عکس کمک می گیریم و با یاری نشانه شناسی به گشودن رمزگان عکس می پردازیم .

گاه دو عکس مستقل در کنار هم معنای سومی ایجاد می کند .

محیط و فضای ارایه عکس بر مفهوم عکس اثر می گذارد .

عنوان عکس بر مفهوم ممکن است اثر بگذارد .

در خواندن عکس به اندام عکس توجه کنیم.

کادری از میان کادرها ممکن است مقصود را تشدید یا تضعیف کند.

برای درک واحد باید زبان وفرهنگ مشترک داشت.

در ادامه عباسی دیگر مباحث خاص در زمینه عکس خبری را توضیح داد.

روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها   اعلام کرد برنامه بازدید از "روزنامه هفت صبح" پایان بخش برنامه امروز تور رسانه گردی خواهد بود .