متون آموزشی

آموزش خبرنگاری 3-بخش دوم
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها نیز به منظور تقویت و توسعه آموزش روزنامه نگاری اقدام به بارگذاری متن لوحفشرده روزنامه نگاری 3 نموده است  [تعداد بازدید:0]
آموزش خبرنکاری 3 -بخش اول
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها نیز به منظور تقویت و توسعه آموزش روزنامه نگاری اقدام به تهیه و انتشار دو لوح فشرده آموزش روزنامه نگاری نمود و نظر به استقبال مخاطبین این دفتر نسخه سوم آموزش روزنامه نگاری را نیز منتشر کرد.  [تعداد بازدید:0]
متن کامل نخستین ویژه‌نامه آموزشی فصلنامه رسانه
نایاب شدن نخستین ویژه‌نامه آموزش روزنامه‌نگاری فصلنامه رسانه(سال انتشار: 1373) و نیاز دانشجویان رشته...  [تعداد بازدید:20]

اخبار مرتبط
» فراخوان مقاله
» سال 1384 ، شماره 61
» هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه رسانه منتشر شد
نخستین CD آموزش خبرنگاری که چندی پیش به صورت محدود توزیع شده بود از امروز(19/6/84 ) قابل دسترسی است.  [تعداد بازدید:26]

اخبار مرتبط
» متن کامل نخستین CD آموزش خبرنگاری
» متن کامل مجله بین‌المللی ارتباطات