متون آموزشی

متن کامل نخستین ویژه‌نامه آموزشی فصلنامه رسانه
نایاب شدن نخستین ویژه‌نامه آموزش روزنامه‌نگاری فصلنامه رسانه(سال انتشار: 1373) و نیاز دانشجویان رشته...  [تعداد بازدید:20]

اخبار مرتبط
» فراخوان مقاله
» سال 1384 ، شماره 61
» هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه رسانه منتشر شد
نخستین CD آموزش خبرنگاری که چندی پیش به صورت محدود توزیع شده بود از امروز(19/6/84 ) قابل دسترسی است.  [تعداد بازدید:26]

اخبار مرتبط
» متن کامل نخستین CD آموزش خبرنگاری
» متن کامل مجله بین‌المللی ارتباطات
متن کامل دومین لوح فشرده آموزش روزنامه‌نگاری
انتشار دومین بسته آموزشی ، نوید دهنده امید دیگری برای فزونی شتاب روند ارتقاء دانش روزنامه نگاری و هم...  [تعداد بازدید:192]

اخبار مرتبط
» سال 1384 ، شماره 61
» برگزاری دوره های فشرده روزنامه‌نگاری در همدان و گیلان
» برگزاری دومین دوره تکمیلی آموزش روزنامه‌نگاری در کرمان
توسعه‌ چشمگیر مطبوعات‌ از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ بعد از خرداد 1376 و عدم‌ توسعه‌ مطلوب‌ در حوزه‌ منابع‌...  [تعداد بازدید:1219]
متن کامل شصت و یکمین شماره فصلنامه تخصصی علوم ارتباطات "رسانه" ، ویژه نامه آموزش روزنامه ن...  [تعداد بازدید:1552]

اخبار مرتبط
» شماره 88 فصلنامه رسانه منتشر شد
» انتشار شماره 87 فصلنامه رسانه
» شماره 86 فصلنامه رسانه به چاپ رسید
نایاب شدن نخستین ویژه‌نامه آموزش روزنامه‌نگاری فصلنامه رسانه(سال انتشار: 1373) و نیاز دانشجویان رشته...  [تعداد بازدید:1591]

اخبار مرتبط
» شماره 88 فصلنامه رسانه منتشر شد
» انتشار شماره 87 فصلنامه رسانه
» شماره 86 فصلنامه رسانه به چاپ رسید
نخستین CD آموزش خبرنگاری که چندی پیش به صورت محدود توزیع شده بود از امروز(19/6/84 ) قابل دسترسی است.  [تعداد بازدید:1772]

اخبار مرتبط
» متن کامل نخستین CD آموزش خبرنگاری
» متن کامل کتاب روزنامه نگاری حرفه‌ای
» متن کامل مجله بین‌المللی ارتباطات