معرفی کتابخانه

کتابخانه تخصصی علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری

کتابخانه تخصصی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها در اسفند ماه سال 1375، پس از ادغام "مرکز آموزش رسانه‌ها" با "دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها " به عنوان یکی از واحدهای مرکز فعالیت خود را آغاز کرد.

فضای کتابخانه
مساحت کتابخانه 215 متر مربع است. از این مقدار 120 مترمربع به سالن مطالعه و مخزن کتاب‌ها اختصاص داده شده است. تلاش طراحان بر این بوده است که وسایل و تجهیزات کتابخانه به استانداردهای جهانی نزدیک باشد.

منابع و موضوعات
اسناد و کتاب‌های کتابخانه در زمینه رسانه‌های گروهی و ارتباطات و مطالب وابسته به این دو موضوع است.
مجموعه منابع و نحوه سازماندهی پایگاه‌های اطلاعاتی به شرح زیر کامپیوتری و کدگذاری شده است.
کتابهای فارسی و لاتین، گزارش‌های فارسی و لاتین (گزارش‌ها منابعی هستند که اصل آن در دسترس نیست و اکثر آنها از سازمانها و مراکز مختلف علمی فراهم شده است) جزوه‌های درسی، (مدارکی هستند که اکثراً در دانشکده‌ها جزو منابع تدریس استادان بوده است، که جزوه‌های دستنویس را نیز شامل می‌شود.) این مجموعه با استفاده از قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن و نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره (LC) فهرستنویسی و رده‌بندی شده است.
مقالات فارسی و لاتین : این مقاله‌ها از مجلات و روزنامه‌های سراسری انتخاب و نمایه‌سازی می‌شوند. مثال: کد بازیابی م + شماره مقاله. مثال :م 722
نشریات ادواری فارسی و لاتین: نشریات جاری براساس فهرست‌نویسی انگلو‌آمریکن و نظام رده بندی کتابخانه کنگره (LC) فهرستنویسی و رده‌بندی شده است.

روزنامه‌های سراسری صبح و عصر؛ روزنامه‌ها به مدت 14 روز در آرشیو نگهداری می‌شوند.
برنامه کامپیوتری کتابخانه نرم افزار سیمرغ است.
نظام دسترسی به منابع کتابخانه "قفسه بسته" است.

منابع موجود در کتابخانه:
کتابهای فارسی،
کتابهای لاتین،
نشریات فارسی،
نشریات لاتین،
مقالات فارسی،
مقالات لاتین،
پایان‌نامه‌های فارسی،
پایان‌نامه لاتین،

شایان ذکر است که کتابخانه هر سه ماه یک‌بار مبادرت به انتشار تازه‌های منابع کتابخانه می‌کند.