کتابخانه

کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش هشتم- آخرین بخش)
پنج کتاب الکترونیکی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
در پی تقاضای علاقمندان به حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها کتاب ها...  [تعداد بازدید:0]

اخبار مرتبط
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش هفتم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش ششم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش پنجم)
Online Journalism: The Essential Guide
-  [تعداد بازدید:531]
آلبوم مرتبط
تازه‌های کتابخانه
-  [تعداد بازدید:658]
آلبوم مرتبط
تازه‌های کتابخانه
-  [تعداد بازدید:503]
آلبوم مرتبط
تازه‌های کتابخانه
-  [تعداد بازدید:869]
آلبوم مرتبط
تازه‌های کتابخانه
-  [تعداد بازدید:820]
آلبوم مرتبط
تعداد نمایش: