همه مطالب

قانون مطبوعات ترکیه
[ تعداد بازدید:۲,۵۳۶ ]
 
روزنامه‌نگار حرفه‌ای کیست؟ چه حق و حقوقی دارد؟ از چه حمایت‌هایی برخوردار است؟ و نهایتاً چه مسئولیت‌ه...
[ تعداد بازدید:۴۴۷ ]
 
قانون مطبوعات مصر
[ تعداد بازدید:۱,۷۳۵ ]
 
قانون مطبوعات اردن
چاپ اول : 1383‏

شمارگان : 1000 نسخه‏

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:
[ تعداد بازدید:۱,۴۹۴ ]
 
صفحه ۱ از ۳