دوشنبه / ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۴:۴۵
سرویس : جدیدترین خبرها
کد خبر : ۱۳۸۴۱
گزارشگر : ۸۱
سرویس جدیدترین خبرها

انتشار شماره 113 فصلنامه رسانه

بررسی رابطة استفاده از رسانه‎های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان

(دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۱۴:۴۵

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها صد و سیزدهمین شماره فصلنامه علمی - ترویجی رسانه ( ویژه زمستان 1397) را منتشر کرد.

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در این شماره از رسانه موضوعاتی چون: عوامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی، عملکرد برنامه‌های کودک صدا و سیما، استفاده از رسانه‌های ارتباطی، بکارگیری اصول حرفه‌ای خبرنگاری،  رسانه و سرمایه‌گذاری، ... و گزارش نشست تخصصی «اطلاع‌رسانی در شرایط بحران» که یکی از نشست‌های برگزار شده این دفتر در اردیبهشت سال 97 است،به چاپ رسیده است.

 

نویسندگان و پژوهشگران حوزه رسانه در این شماره از فصلنامه در مقالات خود به تحلیل و بررسی موضوعات زیر پرداخته‌اند:

-         چگونگی استفاده از شبکههای اجتماعی؛ زمینهها و عوامل(مورد مطالعه: جوانان شهر گرگان)/غلامرضا خوشفر و شهربانو میرزاخانی

مقاله نخست این شماره از رسانه به عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر استفاه جوانان از شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. این روزها از افزایش گرایش جوانان به شبکههای اجتماعی مجازی، به عنوان یک نگرانی و چالش اجتماعی یاد میشود و کارشناسان به دنبال بررسی علل و عوامل زمینهساز این گرایش افراطی جوانان به شبکههای اجتماعی مجازی هستند. در این زمینه چند دسته از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی بیان شده است که هر یک سهمی در بروز این پدیده دارند. در این پژوهش این موضوع در دو بعد کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

-        تحلیلی بر عملکرد برنامه‌های کودک صدا و سیما از دیدگاه خانواده / سیّدحبیبالله میرغفوری، سیّدکاظم میرغفوری، مهیار کمالی سراجی

تغییرات محیط رسانهای و تأثیرگذاری تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه در جامعه، می‌تواند فرصتی برای رشد شخصیت و استعداد کودکان و تسهیل فرایند جامعهپذیری آنها باشد و در عین حال باعث ایجاد تعارض و الگوگیری نامناسب در بین کودکان شود؛ همچنین بیتوجهی به ویژگی شناختی و عاطفی کودکان میتواند آثار مخربی داشته باشد. در این تحقیق، پس از شناسایی شاخصها، با استفاده از رویکرد تحلیل شکاف موزون به بررسی عملکرد برنامههای کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده پرداخته شده است.

-         بررسی رابطة استفاده از رسانههای ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان(مورد مطالعه: زنان شهر تهران) / انسیه جلالوند، خدیجه سفیری

نویسندگان این مقاله در این پژوهش به بررسی اثر استفاده از رسانههای ارتباطی بر شکلگیری احساس تفاوت، نابرابری و ستمگری در میان زنان شهر تهران پرداخته‌اند. با توجه به بنیانهای فرهنگی، اجتماعی در هر جامعه، نگرشها نسبت به بازنمایی زنان و مردان در رسانهها متفاوت است، بازنمایی و نمایشی که از زنان و مردان ارائه می‎‎شود، نمیتواند بدون تأثیرگذاری بر ذهنیت، احساسات و کُنشهای آنان باشد؛ این امر به مرور زمان بر ارتباطات فردی و اجتماعی زنان و مردان در جامعه نیز تاثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل بررسی اثر استفاده از رسانههای ارتباطی در جوامع مختلف یکی از ضرورتهای فهم این موضوع است.

-                  بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفهای خبرنگاری / علی جعفری

اخلاق حرفهای یکی از مسائل اساسی همة جوامع بشری است. اهمیت این موضوع در حوزة خبرنگاری دو چندان است؛ زیرا خبرنگار میتواند با انعکاس مطالب خلاف واقع یا بزرگنمایی برخی از مطالب خلاف واقع بر افکار عمومی تاثیر گذاشته و باعث ایجاد داوریهای ارزشی مخاطبان، دربارة محتوا و عملکرد رسانه شود. این تحقیق، با توجه به مشکلاتی که در سالهای اخیر گریبانگیر اخلاق حرفهای، به ویژه در حوزة رسانه شده است، میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان را نسبت به اصول حرفهای خبرنگاری، بر اساس اصول دهگانه بینالمللی اخلاق حرفهای در روزنامهنگاری، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

-        نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما / جواد صادقی، مهرداد پشاآبادی و عباس ناصریطاهری

یکی از ابزارهای مهم ترویج علم، تلویزیون است که از طریق اطلاعرسانی و اخبار، نیازهای خبری در زمینه علم و فناوری را در جامعه تأمین میکند.. انعکاس اخبار علم و فناوری توسط تلویزیون، به عنوان یک رسانه  تأثیرگذار میتواند نقشی مهم در افزایش آگاهی جامعه نسبت به این موضوعها داشته باشد. در این پژوهش اخبار ارائهشده در زمینه علم و فناوری، در بخش خبری ساعت 20 شبکه  چهار  در نیمه دوم  سال 1395 مورد بررسی قرار گرفته است.

-                                     بررسی رابطه بین مصرفرسانه و سرمایهگذاریدر داراییهای مالی / مهدی مرادی و زکیه مرندی

در دنیای امروز، رسانهها به عنوان یک منبع اطلاعاتی مناسب و نافذ در همه امور یک جامعه دخالت دارند و نقش مهمی در آگاهی و اطلاعرسانی اعضای آن جامعه و در ارتباط با روشهای سرمایهگذاری ایفا میکنند. این مقاله با تمرکز بر اهمیت این موضوع، رابطه بین مصرف رسانه و سرمایهگذاری در داراییهای مالی را مورد بررسی قرار داده است.

-             بررسی تطبیقی متن شعارهای تبلیغاتی فروشگاههای اینترنتی صنایع غذایی داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک متنکاوی و خوشهبندی / صبا هدایتیفر و علیرضا عباسیگرجی

از آنجایی که امروزه اکثر کسب و کارها، برای مدیریت کارآمدتر و سادهتر مشتریانشان از فروشگاههای اینترنتی برای عرضة محصولات خود استفاده میکنند، تحلیل متن شعارهای تبلیغاتی آنها که به نوعی تجلی بیانیه مأموریتشان نیز هست، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، متن شعارهای تبلیغاتی شرکتهای برتر ایرانی و خارجی، شامل 29 شعار جذاب فروشگاههای اینترنتی داخلی و 24 شعار جذاب فروشگاههای اینترنتی خارجی مورد مطالعه قرار گرفته است.

-                                     نشست تخصصی اطلاع‌رسانی در شرایط بحران / زهره جوادیه

 

 

 تهیه کننده خبر:لیلا نوری

 

تعداد بازدید : ۲,۱۱۰
(دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۱۴:۴۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید