دوشنبه / ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۵:۴۰
سرویس : جدیدترین خبرها
کد خبر : ۱۳۹۹۹
گزارشگر : ۸۱
سرویس جدیدترین خبرها
بارگیری کنید

نسخه دیجیتالی کتاب مخاطب شناسی منتشر شد

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها نسخه دیجیتالی مخاطب‌شناسی را منتشر کرد.

(دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸) ۱۵:۴۰
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها نسخه دیجیتالی مخاطب‌شناسی را منتشر کرد.

این کتاب را  دنیس مک کوایل  به رشته تحریر در آورده و توسط دکتر مهدی منتظرقائم ترجمة شده است. مخاطب‌شناسی داری 9 فصل است:

فصل اول. مفهومی با یک تاریخ

فصل دوم. جایگاه مخاطب در نظریه و تحقیق

فصل سوم. گونه های مختلف مخاطبان

فصل چهارم. مسائل برد رسانه ای

فصل پنجم. اصول شکل گیری و استمرار مخاطبان

فصل ششم. اعمال مخاطبان، کاربرد اجتماعی رسانه ها

فصل هفتم. روابط ارتباط گران مخاطبان

فصل هشتم. سیلان مخاطبان

فصل نهم. آیندة مفهوم مخاطب

در بخشی از پیش‌گفتار این کتاب آمده است:

این کتابِ مختصر، زمانی بس طولانی در حال تکوین بوده است. سرآغاز این کتاب، از یک نظر، به تحقیق فراموش شدة دکترای من در مورد مخاطبان نمایش‌های تلویزیونی، کانال‌های تلویزیون انگلیسی در اوایل دهة 1960 برمی‌گردد. اما، مقولة مخاطبان رسانه‌ای همواره موضوع کنجکاوی من بوده است. مفهوم مخاطب در حال حاضر ظاهراً کلید درک بسیاری از اسرار مربوط به شیوة کار رسانه‌های جمعی و حتی راز ماندگاریِ ”ارتباطات اجتماعی “ را آن گونه که ما می‌شناسیم، در خود دارد. در عین حال، جست و جو برای گشودن اسرار نهفته در مفهوم مخاطبان رسانه‌ای همچنان ادامه دارد و حتی برای من همگامی با پیشرفت‌های جدید فکری، از زمان شروع نگارش کتاب حاضر در اوایل دهة 1990، سخت بوده است. امیدوارم کتاب حاضر به روشن شدن مسئلة مخاطبان رسانه‌ای، که مقوله‌ای مهم و همچنان مطرح است، کمک کند -به ویژه در این زمان که اشکال جدیدی از مخاطبان در حال ظهورند و به مصاف نظریه‌های قدیمی آمده‌اند.

مشخصات:

نام کتاب: مخاطب‌شناسی

مترجم: دکتر مهدی منتظرقائم

چاپ اول: 1380

نسخه دیجیتال: 1398

بارگیری با حجم: 1.17 مگابایت

مخاطب‌شناسیمخاطب‌شناسی

تعداد بازدید : ۸۷۵
(دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸) ۱۵:۴۰
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید