آرشیو اخبار

امروز : شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت : ۱۹:۳۵

[۱۳۷۲]  ::  [۱۳۷۳]  ::  [۱۳۷۴]  ::  [۱۳۷۵]  ::  [۱۳۷۶]  ::  [۱۳۷۷]  ::  [۱۳۷۸]  ::  [۱۳۷۹]  ::  [۱۳۸۰]  ::  [۱۳۸۱]  :: 
[۱۳۸۲]  ::  [۱۳۸۳]  ::  [۱۳۸۴]  ::  [۱۳۸۵]  ::  [۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  :: 
[۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]
تعداد اخبار : ۲

یک هفته با تاریخ مطبوعات27 شهریور تا 2 مهر

 
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۳:۳۹

گزارش تکمیلی نشست تخصصی هوش مصنوعی و آینده رسانه

 
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۳:۰۸