معرفی انتشارات

انتشارات

انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‏ ها با 26سال فعالیت مستمر در امر چاپ و نشر کتاب در حوزه ارتباطات، امروز یکی از انتشارات مطرح و قابل عنایت در این حوزه  با بیش از 150 عنوان کتاب است که 18 عنوان آن مرتب و بارها به تجدید چاپ رسیده است، و با کتاب‏های به روز و جدید در این حوزه، همچنان پر ثمر و پر تکاپو به فعالیت انتشارتی خود ادامه می‏دهد و برای آینده نیز کتاب‏های بسیار مفیدی در برنامه کار دارد.

تاریخچه
با مرور گذشته به نظر می‏رسد این انتشارات سیر صعودی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی طی و نظر مخاطبان این حوزه را با ارائه متون درخور توجه و قابل استفاده به خود جلب کرده است.
این انتشارات از سال 1370 با انتشار 3 عنوان کتاب فعالیت خود را آغازید. عناوین این کتاب‏ها به‏شرح زیر است:
1. واژه‏نامه پژوهشی ارتباطی رسانه‏ای ( یونس شکرخواه)
2. تاریخ مجلات کودکان و نوجوانان  (منصور حسین زاده)
3. تجزیه و تحلیل آماری مطبوعات ایران ( مسعود برزین)
در سال 1371، 5 عنوان کتاب، در سال 1372، 4 عنوان، در سال1373، 7 عنوان (که 3 عنوان آن نشریه مجلد شده وقایع اتفاقیه بود)، در سال 1374، 13 عنوان ( که 7 عنوان آن نشریه مجلد شده بود) و از این تعداد 4 عنوان در مرکز گسترش آموزش رسانه‏ های سابق به چاپ رسیده بود. در سال 1375 ، 4 عنوان، و در سال 1376 نیز 4 عنوان( که دو عنوان آن در دوره گذشته منتشر شد و 2 عنوان بعدی نیز با سیاست‏های دوره گذشته در دوره جدید به چاپ رسید). (نک: جدول 1 و 2)
 دوره نخست فعالیت انتشارات دفتر از سال 1370 تا سال 1376 بدون دریافت مجوز از وزارت متبوع بود. در سال 376 1، که مقارن با  دوران تصدی آقای خاتمی است اولین پروانه موقت انتشار از وزارت ارشاد به نام رئیس وقت مرکز، آقای عبدالعلی رضایی، صادر شد.
  پس از سال 1376 ، با توجه به اینکه رئیس وقت مرکز، دستی در انتشارکتاب در بخش خصوصی داشت، به روند بررسی، انتخاب تألیف یا ترجمه، مسائل فنی نشر و... در  چاپ کتاب‏ها عنایت ویژه‏ا ی کرد. از این زمان به بعد بود که در بخش انتشارات برنامه تدوین و تعریف شد.
رئوس این برنامه ها عبارت بودند از:
1. چاپ کتاب در موضوعات محدود به بخش مطبوعات :
 الف. تئوری‏ها و نظریه‏ها
ب‌. اسناد تاریخی مطبوعات
ت‌. یافته‏های تحقیق
ث‌. مجموعه مقالات سمینارهای برگزار شده
ج‌. ترجمه کتاب‏های جدید در این حوزه
ح‌. چاپ ترجمه‏های مانده از دوره قبل با ویرایش مجدد
2. چاپ کتاب در تیراژ محدود
3. اصلاح ترجمه کتاب‏ها تا حد امکان
4. توجه به مسائل فنی نشر
5. توجه به زیبایی کتاب‏ها
6. چاپ برخی از کتاب‏های تاریخ مصرف گذشته و مانده از دوره قبل به صورت بولتن
7. از رده خارج کردن برخی از ترجمه های ناقص و ویرایش‏ناپذیر از دوره قبل
8. جذب استادان مطبوعات با عنایت به درخواست‏هایشان برای چاپ کتاب
9. بررسی بازار نشر و توزیع برای کتاب‏های و اهدای کتاب‏های مانده از دوره قبل
 با تغییرات پیش‏گفته و عنایت و اقبال رو به گسترش و آزادی نسبی مطبوعات در آن دوره فروش کتاب‏ها  و تقاضا رو به افزایش نهاد و این روند همچنان تا کنون ادامه دارد، به طوری که تاکنون کتاب‏های خبر  به چاپ دهم و روش‏های مصاحبه خبری به چاپ هشتم رسیده است.

شرایط پذیرش چاپ کتاب
1. موضوعات مرتبط با حوزه ارتباطات با تأکید بر مطبوعات
2. بدیع  و به روز بودن موضوع‏های ترجمه و تألیف
 3. ترجمه‏های روان و مناسب از کتاب‏های لاتین

انتشاراتانتشارات