کتابهای الکترونیکی

کتاب دیجیتال انتقال پیام؛ تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه با برگردان مجید سرابی و همکاران تو...  [تعداد بازدید:1821]
آلبوم مرتبط
با قابلیت بارگیری (نسخه ورد)
-  [تعداد بازدید:1403]
آلبوم مرتبط
جدید‌ترین کتاب دیجیتالی دفتر مطالعات منتشر شد
-  [تعداد بازدید:3559]
آلبوم مرتبط
گفتمان‌های رسانه: تحلیل متون رسانه
تازه‌ترین کتاب الکترونیک دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد
 [تعداد بازدید:714]
تعداد نمایش: