مشارکت گسترده هنرمندان تنگستانی در پویش "در خانه می مانیم"
هنرمندان شاخص شهرستان تنگستان در نوزوز 99 مشارکت گشترده ای را در پویش "در خانه می مانیم" از خود نشان دادند.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۵۹
طرح ختم قرآن مجید از شعبان تا رمضان در شهر حافظان قرآن
ستاد توسعه فرهنگ قرآنی پرشورترین شهرقرآنی کشور،شهر حافظان قرآن،شهرستان اسلامشهر برگزار میکند
طرح ختم قرآن مجید از شعبان تا رمضان دهمین ختم قرآن ۹۹/۱/۱۵
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۵۸
تولید کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی عنایت الله صالحی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی عنایت الله صالحی راتولید و منتشر نمود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۵۵
توزیع مواد ضدعفونی و ماسک با مشارکت کانون های فرهنگی هنری مساجد در گرمسار و ایوانکی
در ادامه مشارکت و فعالیت اهالی فرهنگ و هنر و کانون های فرهنگی هنری مساجد در تولید و توزیع ماسک و فعالیت برای مقابله با ویروس کرونا، اعضای کانون فرهنگی هنری محراب گرمسار اقدام به تولید و توزیع صدها عدد ماسک در مناطق محروم این شهرستان کردند.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۴۹
تولید کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی سیاوش سلحشور
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی سیاوش سلحشور را تولید و منتشر نمود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۴۸
تولید کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی اکبر مرادی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی اکبر مرادی تولید و منتشر نمود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۴۰
معرفی هر روز یک نویسنده بومی در خانه شاهرودی ها
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود گفت: در ایام تعطیلات نوروز و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، هر روز یک نویسنده شاهرودی را به اهالی شهرستان معرفی می کنیم.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۶
تولید کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی ااسماعیل جهانبازی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی اسماعیل جهانبازی را تولید و منتشر نمود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۵
اولین جشنواره مجازی فرهنگی و هنری در شهرستان فهرج برگزار می شود
سجاد رکن آبادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فهرج گفت: اولین جشنواره مجازی فرهنگی و هنری در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی با محوریت مقابله با کرونا و شعاردرخانه بمانیم در شهرستان فهرج برگزار می شود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۳
جوان در فطرت خویش حق گرا و خدا گراست
جوان در فطرت خویش حق گرا و خدا گراست
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۱۸
مشارکت گسترده هنرمندان تنگستانی در پویش "در خانه می مانیم"
هنرمندان شاخص شهرستان تنگستان در نوزوز 99 مشارکت گشترده ای را در پویش "در خانه می مانیم" از خود نشان دادند.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۵۹
طرح ختم قرآن مجید از شعبان تا رمضان در شهر حافظان قرآن
ستاد توسعه فرهنگ قرآنی پرشورترین شهرقرآنی کشور،شهر حافظان قرآن،شهرستان اسلامشهر برگزار میکند
طرح ختم قرآن مجید از شعبان تا رمضان دهمین ختم قرآن ۹۹/۱/۱۵
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۵۸
تولید کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی عنایت الله صالحی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی عنایت الله صالحی راتولید و منتشر نمود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۵۵
توزیع مواد ضدعفونی و ماسک با مشارکت کانون های فرهنگی هنری مساجد در گرمسار و ایوانکی
در ادامه مشارکت و فعالیت اهالی فرهنگ و هنر و کانون های فرهنگی هنری مساجد در تولید و توزیع ماسک و فعالیت برای مقابله با ویروس کرونا، اعضای کانون فرهنگی هنری محراب گرمسار اقدام به تولید و توزیع صدها عدد ماسک در مناطق محروم این شهرستان کردند.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۴۹
تولید کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی سیاوش سلحشور
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی سیاوش سلحشور را تولید و منتشر نمود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۴۸
تولید کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی اکبر مرادی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی اکبر مرادی تولید و منتشر نمود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۴۰
معرفی هر روز یک نویسنده بومی در خانه شاهرودی ها
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود گفت: در ایام تعطیلات نوروز و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، هر روز یک نویسنده شاهرودی را به اهالی شهرستان معرفی می کنیم.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۶
تولید کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی ااسماعیل جهانبازی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان کلیپ آموزشی مبارزه با کرونا با خوشنویسی اسماعیل جهانبازی را تولید و منتشر نمود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۵
اولین جشنواره مجازی فرهنگی و هنری در شهرستان فهرج برگزار می شود
سجاد رکن آبادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فهرج گفت: اولین جشنواره مجازی فرهنگی و هنری در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی با محوریت مقابله با کرونا و شعاردرخانه بمانیم در شهرستان فهرج برگزار می شود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۳
جوان در فطرت خویش حق گرا و خدا گراست
جوان در فطرت خویش حق گرا و خدا گراست
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۱۸