شورای فرهنگ عمومی بستر ساز ارتقاء فرهنگی در جامعه است.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رومشگان، گفت: برگزاری مستمر جلسات شورای فرهنگ عمومی بستر ساز ارتقاء فرهنگی در جامعه است.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۵
نهمین جشنواره صنعت چاپ استان زنجان
نهمین جشنواره صنعت چاپ استان زنجان، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۴
افزایش فعالیت های فرهنگی در راستای کاهش طلاق
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در جلسه " کمیته بررسی آسیب های اجتماعی شورای فرهنگ عمومی استان "، گفت: فعالیت های فرهنگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت طلاق افزایش می یابد.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸
پس از انتخابات آمریکا چه اتفاقی برای "معاهده ابراهیم" می افتد؟[فارس   ولید، ایندیپندنت عربی(انگلستان)، 20 اکتبر2020]
درصورتی که ترامپ دوباره انتخاب شود، تاثیر آن بر معاهده ابراهیم و توافق های ناشی از آن مثبت خواهد بود و این توافق توسعه پیدا خواهد کرد و احتمال دارد تحولات اوضاع منطقه به سمت برپایی نظامی سیاسی و دفاعی پیش برود و به سطح ائتلاف ناتو برسد.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰
شورای فرهنگ عمومی بستر ساز ارتقاء فرهنگی در جامعه است.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رومشگان، گفت: برگزاری مستمر جلسات شورای فرهنگ عمومی بستر ساز ارتقاء فرهنگی در جامعه است.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۵
نهمین جشنواره صنعت چاپ استان زنجان
نهمین جشنواره صنعت چاپ استان زنجان، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۴
افزایش فعالیت های فرهنگی در راستای کاهش طلاق
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در جلسه " کمیته بررسی آسیب های اجتماعی شورای فرهنگ عمومی استان "، گفت: فعالیت های فرهنگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت طلاق افزایش می یابد.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸
پس از انتخابات آمریکا چه اتفاقی برای "معاهده ابراهیم" می افتد؟[فارس   ولید، ایندیپندنت عربی(انگلستان)، 20 اکتبر2020]
درصورتی که ترامپ دوباره انتخاب شود، تاثیر آن بر معاهده ابراهیم و توافق های ناشی از آن مثبت خواهد بود و این توافق توسعه پیدا خواهد کرد و احتمال دارد تحولات اوضاع منطقه به سمت برپایی نظامی سیاسی و دفاعی پیش برود و به سطح ائتلاف ناتو برسد.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰