فصلنامه رسانه

بار گیری فصلنامه رسانه از شماره 13 تا 20
در پی درخواست علاقمندان حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری برای دسترسی به آرشیو فصلنامه رسانه، در سومین ن...  [تعداد بازدید:0]
بار گیری فصلنامه رسانه از شماره 6 تا 12
در پی درخواست علاقمندان حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری برای دسترسی به آرشیو فصلنامه رسانه، در دومین ن...  [تعداد بازدید:0]
انتشار متن کامل شماره 108 فصلنامه رسانه
متن کامل شماره 108 فصلنامه علمی-ترویجی رسانه ویژه پاییز 1396 از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه...  [تعداد بازدید:0]
یکصد و هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه منتشر شد
یکصد و هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه در 172 صفحه و با موضوعات علمی حوزه ارتباطات ویژه پاییز 1396 منتشر شد.  [تعداد بازدید:0]
متن کامل صد و هفتمین شمارۀ فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه ( ویژۀ تابستان 1396) منتشر شد
در این شماره موضوعاتی چون: نقش مطبوعات اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی، شاخص‌های برندسازی شخصی و سیا...  [تعداد بازدید:0]
شمارۀ 107 فصلنامه رسانه منتشر شد
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها صد و هفتمین شمارۀ فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه ( ویژۀ تابستان 139...  [تعداد بازدید:0]
متن کامل  شماره 106 فصلنامه رسانه
در این شماره از فصلنامه رسانه هفت عنوان مقاله تخصصی از سوی پژوهشگران حوزه ارتباطات که در آن موضوعاتی چون: الگوی مطلوب برنامه‌های دینی تلویزیون ایران، تنوع فرهنگی در رسانه، رسانه و دین، نقش ارتباطات گرافیکی در جذب مخاطبان روابط‌عمومی، چالش‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است  [تعداد بازدید:0]
تعداد نمایش: