فصلنامه رسانه

شماره 110 فصلنامه رسانه منتشر شد
صدو دهمین شماره فصلنامه علمی- ترویجی رسانه ( ویژه بهار 1397) با اختصاص مقالاتی از پژوهشگران حوزه رسانه از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد  [تعداد بازدید:0]
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر کرد
-  [تعداد بازدید:295]
تعداد نمایش: